Αποστολή e-mail
Βρείτε μας στο facebook

εδώ όλοι έχουμε μια και μόνο κατεύθυνση

την επιτυχία

Διεύθυνση Σπουδών: Ε. Χατζέλλης - Χ. Σπαντιδέας - Ο. Κατσιρτάκης

Στα φροντιστήρια Πρίσμα γνώσης, η διδασκαλία υπερέχει και διαθέτει εκφραστικότητα, ποιότητα και εμπειρία.
Πεπειραμένοι, ειδικευμένοι καθηγητές, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, εκπαιδευτικοί που διαθέτουμε επιμονή, ευαισθησία απέναντι στον μαθητή και τον κατευθύνουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να αγαπήσει το μάθημα και να ανταποκρίνεται θετικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Κάθε μαθητής για εμάς διαθέτει ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Για αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε στην περιοχή μας ένα νέο φροντιστηριακό οργανισμό με σκοπό να ανοίξει νέους ορίζοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Ιασωνίδου & Αργοναυτών 29. Ελληνικό. Τ: 210 964 6262. F: 210 964 6261. E: info@prismagnosis.gr