Πρόγραμμα Σπουδών

Διαχρονικά η Β´ Λυκείου είναι μία τάξη πολύ σημαντική, καθώς αποτελεί τον προπομπό και τη βάση στην οποία στηρίζεται η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.


Το φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του επένδυσε στη δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων που συνδυάζουν τόσο την εμπέδωση και υψηλή απόδοση στην ύλη των μαθημάτων της Β´ Λυκείου, όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για τη Γ´ Λυκείου. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τα κενά των μαθητών δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εμπέδωση της ύλης. Επιπλέον οι μαθητές κάνουν εισαγωγή και διδάσκονται ένα μέρος της ύλης της Γ´ λυκείου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, να τελειώσουν την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών αρκετά νωρίς και να επωφεληθούν από τις πολλές και συχνές επαναλήψεις της ύλης.


Είναι σημαντικό βέβαια να τονίσουμε τις επιπλέον απαιτήσεις που δημιουργεί η αλλαγή του συστήματος και να υπενθυμίσουμε ότι οι μαθητές:

  • θα εξετάζονται με ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ στις απολυτήριες εξετάσεις
  • και ο βαθμός της Β´ Λυκείου θα προσμετράται για την εισαγωγή στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ακολουθούν οι πίνακες που υπάρχουν ήδη στο site με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.developed & supported by Keystone