Μήνυμα διεύθυνσης

Στα φροντιστήρια Πρίσμα γνώσης, η διδασκαλία υπερέχει και διαθέτει εκφραστικότητα, ποιότητα και εμπειρία. Πεπειραμένοι, ειδικευμένοι καθηγητές, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, εκπαιδευτικοί που διαθέτουμε επιμονή, ευαισθησία απέναντι στον μαθητή και τον κατευθύνουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να αγαπήσει το μάθημα και να ανταποκρίνεται θετικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.


Κάθε μαθητής για εμάς διαθέτει ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις.


Για αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε στην περιοχή μας ένα νέο φροντιστηριακό οργανισμό με σκοπό να ανοίξει νέους ορίζοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Στην απόφαση αυτή μας οδήγησε αφενός η αγάπη μας για τα παιδιά και την επιστήμη μας και αφετέρου η κοινή μας αίσθηση,ότι τα φροντιστήρια πρέπει να λειτουργούν με ξεκάθαρα ανθρωποκεντρικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.


Δημιουργήσαμε ένα φροντιστήριο που η λειτουργία του βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

  1. Πρόγραμμα και λειτουργία που βασίζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή.
  2. Τακτική, ειλικρινής και γόνιμη συνεργασία της διεύθυνσης με τους γονείς και τους μαθητές, με σκοπό την άριστη συνεργασία, που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Έχοντας ως αρχές μας τα παραπάνω:


Δημιουργήσαμε ένα χώρο καλαίσθητο,μοντέρνο και άνετο, ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες που θα συμβάλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Η διεύθυνση του φροντιστηρίου καλύπτει πάνω από το 50% των διδακτικών ωρών των εβδομαδιαίων προγραμμάτων.


Συνεργαζόμαστε με συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία, αλλά και κοινό όραμα με εμάς για εκπαίδευση "υπό άλλο πρίσμα".


Προσαρμόσαμε τα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να είμαστε συνεπείς και καινοτόμοι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο νέο Λύκειο.


Καθιερώνουμε συχνές επαφές με τους μαθητές και τους γονείς προκειμένου η μεταξύ μας συνεργασία να δημιουργήσει γέφυρες σεβασμού, αμοιβαίας συνεννόησης και άμεσης επίλυσης οποιονδήποτε προβλημάτων.


Ευχόμαστε ο δρόμος προς τη γνώση και την επιτυχία να μας βρει συνοδοιπόρους!


Με εκτίμηση


Ε. Χατζέλλης - Χ. Σπαντιδέας - Ο. Κατσιρτάκηςdeveloped & supported by Keystone