Παροχές και προσφορές

Το φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ παρέχει επιπλέον:


δωρεάν εγγραφή


δωρεάν διανομή άρτιων επιστημονικά και παιδαγωγικά συγγραμμάτων σε όλα τα μαθήματα που έχουν επιμεληθεί οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας


έκτακτα μαθήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης , ώστε να γίνετε καλύτερη εμπέδωση της ύλης και να καλύπτονται οποιαδήποτε κενά, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση


Προσφορές


Το φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ επενδύοντας στην ποιότητα του μαθητικού δυναμικού του προσφέρει:


έκπτωση για οικογένειες οι οποίες έχουν περισσότερα από ένα παιδιά που παρακολουθούν τα προγράμματα του φροντιστηρίου μας,


έκπτωση για όσους μαθητές που φοιτούν στο φροντιστήριο φέρουν και έναν φίλο τους.developed & supported by Keystone