Πρόγραμμα Τεστ - Διαγωνισμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΥΓΕΙΑΣΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
26/9/2020 Μαθηματικά (Τ) Βιολογία (Τ) Μαθηματικά (Τ) Αρχαία (Τ)
3/10/2020 Χημεία (Τ) Χημεία (Τ) Α.Ε.Π.Π. (Τ) Ιστορία (Τ)
11/10/2020 Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ)
18/10/2020 - Βιολογία (Δ) Α.Ο.Θ. (Δ) Κοινωνιολογία (Δ)
25/10/2020 Φυσική (Δ) Φυσική (Δ) Α.Ε.Π.Π. (Δ) Ιστορία (Δ)
1/11/2020 Μαθηματικά (Δ) - Μαθηματικά (Δ) -
8/11/2020 Χημεία (Δ) Χημεία (Δ) - Αρχαία (Δ)
14/11/2020 Φυσική (Τ) Φυσική (Τ) Α.Ο.Θ. (Τ) Κοινωνιολογία (Τ)
21/11/2020 Χημεία (Τ) Χημεία (Τ) Α.Ε.Π.Π. (Τ) Ιστορία (Τ)
5/12/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
4/1/2021 Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ)
5/1/2021 - Βιολογία (Δ) Α.Ο.Θ. (Δ) Κοινωνιολογία (Δ)
8/1/2021 Φυσική (Δ) Φυσική (Δ) Α.Ε.Π.Π. (Δ) Ιστορία (Δ)
10/1/2021 Μαθηματικά (Δ) - Μαθηματικά (Δ) -
17/1/2021 Χημεία (Δ) Χημεία (Δ) - Αρχαία (Δ)
23/1/2021 - Βιολογία (Τ) Α.Ο.Θ. (Τ) Κοινωνιολογία (Τ)
30/1/2021 Φυσική (Τ) Φυσική (Τ) Α.Ε.Π.Π. (Τ) Ιστορία (Τ)
6/2/2021 Έκθεση (Τ) Έκθεση (Τ) Έκθεση (Τ) Έκθεση (Τ)
13/2/2021 Μαθηματικά (Τ) - Μαθηματικά (Τ) Αρχαία (Τ)
20/2/2021 Χημεία (Τ) Χημεία (Τ) Α.Ο.Θ. (Τ) Κοινωνιολογία (Τ)
27/2/2021 Φυσική (Τ) Φυσική (Τ) Α.Ε.Π.Π. (Τ) Ιστορία (Τ)
6/3/2021 Μαθηματικά (Τ) Βιολογία (Τ) Μαθηματικά (Τ) Αρχαία (Τ)
20/3/2021 Έκθεση (Τ) Έκθεση (Τ) Έκθεση (Τ) Έκθεση (Τ)
27/3/2021 Χημεία (Τ) Χημεία (Τ) Α.Ο.Θ. (Τ) Κοινωνιολογία (Τ)
3/4/2021 Φυσική (Τ) Φυσική (Τ) Α.Ε.Π.Π. (Τ) Ιστορία (Τ)
10/4/2021 Μαθηματικά (Τ) Βιολογία (Τ) Μαθηματικά (Τ) Αρχαία (Τ)
17/4/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
26/4/2021 Χημεία (Δ) Χημεία (Δ) Α.Ε.Π.Π. (Δ) Κοινωνιολογία (Δ)
28/4/2021 - Βιολογία (Δ) - -
5/5/2021 Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ)
7/5/2021 Φυσική (Δ) Φυσική (Δ) Α.Ο.Θ. (Δ) Ιστορία (Δ)
9/5/2021 Μαθηματικά (Δ) - Μαθηματικά (Δ) Αρχαία (Δ)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΒ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ
11/10/2020 Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ)
18/10/2020 Φυσική Προσανατολισμού (Δ) -
25/10/2020 Φυσική Προετοιμασίας (Δ) Α.Ε.Π.Π. Προετοιμασίας (Δ)
1/11/2020 Μαθηματικά Προασανατολισμού (Δ) Μαθηματικά (Δ)
8/11/2020 Χημεία Προετοιμασίας (Δ) Α.Ο.Θ. Προετοιμασίας (Δ)
15/11/2020 Άλγεβρα (Δ) Άλγεβρα (Δ)
22/11/2020 Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ) Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ)
5/12/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
4/1/2021 Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ)
5/1/2021 Φυσική Προσανατολισμού (Δ) -
8/1/2021 Φυσική Προετοιμασίας (Δ) Α.Ε.Π.Π. Προετοιμασίας (Δ)
10/1/2021 Μαθηματικά Προσανατολισμού (Δ) Μαθηματικά (Δ)
17/1/2021 Χημεία Προετοιμασίας (Δ) Α.Ο.Θ. Προετοιμασίας (Δ)
24/1/2021 Άλγεβρα (Δ) Άλγεβρα (Δ)
31/1/2021 Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ) Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ)
17/4/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
25/4/2021 Χημεία (Δ) Α.Ο.Θ. Προετοιμασίας (Δ)
26/4/2021 Άλγεβρα (Δ) Άλγεβρα (Δ)
28/4/2021 Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ) Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ)
5/5/2021 Έκθεση (Δ) Έκθεση (Δ)
7/5/2021 Φυσική Προσανατολισμού (Δ) -
9/5/2021 Φυσική Προετοιμασίας (Δ) Α.Ε.Π.Π. Προετοιμασίας (Δ)
16/5/2021 Μαθηματικά Προσανατολισμού (Δ) Μαθηματικά Προσανατολισμού (Δ)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑA' ΛΥΚΕΙΟΥ
11/10/2020 Έκθεση (Δ)
18/10/2020 Αρχαία (Δ)
25/10/2020 Φυσική (Δ)
1/11/2020 Γεωμετρία (Δ)
8/11/2020 Χημεία (Δ)
15/11/2020 Άλγεβρα (Δ)
5/12/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
4/1/2021 Έκθεση (Δ)
5/1/2021 Αρχαία (Δ)
8/1/2021 Φυσική (Δ)
10/1/2021 Γεωμετρία (Δ)
17/1/2021 Χημεία (Δ)
24/1/2021 Άλγεβρα (Δ)
17/4/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
25/4/2021 Χημεία (Δ)
26/4/2021 Άλγεβρα (Δ)
5/5/2021 Έκθεση (Δ)
7/5/2021 Αρχαία (Δ)
9/5/2021 Φυσική (Δ)
16/5/2021 Γεωμετρία (Δ)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓ' ΕΠΑ.Λ.
26/9/2020 Μαθηματικά (Τ)
11/10/2020 Έκθεση (Δ)
25/10/2020 Υγιεινή (Δ)
1/11/2020 Μαθηματικά (Δ)
8/11/2020 Ανατομία (Δ)
5/12/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
4/1/2021 Έκθεση (Δ)
8/1/2021 Υγιεινή (Δ)
10/1/2021 Μαθηματικά (Δ)
17/1/2021 Ανατομία (Δ)
23/1/2021 Υγιεινή (Τ)
30/1/2021 Ανατομία (Τ)
6/2/2021 Έκθεση (Τ)
13/2/2021 Μαθηματικά (Τ)
20/2/2021 Υγιεινή (Τ)
27/2/2021 Ανατομία (Τ)
6/3/2021 Μαθηματικά (Τ)
20/3/2021 Έκθεση (Τ)
27/3/2021 Υγιεινή (Τ)
3/4/2021 Ανατομία (Τ)
10/4/2021 Μαθηματικά (Τ)
17/4/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
26/4/2021 Ανατομία (Δ)
5/5/2021 Έκθεση (Δ)
7/5/2021 Υγιεινή (Δ)
9/5/2021 Μαθηματικά (Δ)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑB' ΕΠΑ.Λ.
11/10/2020 Έκθεση (Δ)
15/11/2020 Άλγεβρα (Δ)
22/11/2020 Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ)
5/12/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
4/1/2021 Έκθεση (Δ)
24/1/2021 Άλγεβρα (Δ)
31/1/2021 Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ)
17/4/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
26/4/2021 Άλγεβρα (Δ)
28/4/2021 Μαθηματικά Προετοιμασίας (Δ)
5/5/2021 Έκθεση (Δ)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ
18/10/2020 Έκθεση (Δ)
25/10/2020 Φυσική (Δ)
1/11/2020 Χημεία (Δ)
8/11/2020 Αρχαία (Δ)
15/11/2020 Μαθηματικά (Δ)
5/12/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
5/1/2021 Έκθεση (Δ)
8/1/2021 Φυσική (Δ)
10/1/2021 Χημεία (Δ)
17/1/2021 Αρχαία (Δ)
24/1/2021 Μαθηματικά (Δ)
17/4/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
25/4/2021 Αρχαία (Δ)
26/4/2021 Μαθηματικά (Δ)
7/5/2021 Έκθεση (Δ)
9/5/2021 Φυσική (Δ)
16/5/2021 Χημεία (Δ)
  • (Δ) = διαγώνισμα επαναληπτικό και (Τ) = τεστ τρέχουσας ύλης
  • Όλα τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται Κυριακή και ώρες 10:00 – 13:00 για τη Γ Λυκείου και 10:00 – 12:00 για τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου.
  • Όλα τα τεστ πραγματοποιούνται Σάββατο και ώρες 10:00 – 12:00.
  • Οι ενημερώσεις γονέων γίνονται Σάββατο 17:00 – 21:00
developed & supported by Keystone