Πρόγραμμα Σπουδών

Στο φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ θεωρούμε ότι για να φτάσεις στην κορυφή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να επενδύσεις στη δημιουργία σωστών βάσεων. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης και σωστής εκμάθησης των βασικών εννοιών τόσο στις θετικές επιστήμες όσο και στα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά.


Με καθηγητές έμπειρους και χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων στοχεύουμε καταρχήν, την κάλυψη της διδακτέας ύλης της κάθε τάξης και επιπλέον διδάσκουμε στους μαθητές μας τον τρόπο να διαβάζουν σωστά και να εμβαθύνουν στις γνώσεις και στον τρόπο σκέψης τους.


Επίσης μέσω συχνών Τεστ και επαναληπτικών διαγωνισμάτων, τα παιδιά διατηρούνται σε μαθησιακή εγρήγορση και εκπαιδεύονται για τους απαιτητικούς ρυθμούς που απαιτεί το ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.


Ακολουθούν οι πίνακες που υπάρχουν ήδη στο site με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.developed & supported by Keystone