Πρόγραμμα Σπουδών

Η Α´ Λυκείου διαχρονικά είναι μία τάξη που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για τους μαθητές, καθώς αφ’ ενός η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, αφετέρου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες σε όλα τα μαθήματα.


Επιπλέον από το σχολικό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τις αλλαγές της δομής και λειτουργίας των Λυκείων που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι:

  • Οι απολυτήριες εξετάσεις γίνονται δυσκολότερες και ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς τα θέματα των εξετάσεων εμπλουτίζονται από την Τράπεζα Θεμάτων, γεγονός που απαιτεί από τους μαθητές σωστή και πλήρη προετοιμασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Ο βαθμός της Α´ Λυκείου συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών της Α´ Λυκείου.


Επιπλέον το πρόγραμμα των Διαγωνισμάτων σε όλα τα μαθήματα εξασφαλίζει την σωστή εμπέδωση της ύλης, την καλύτερη κατανόηση και την κατάλληλη μαθησιακή εγρήγορση μέσω των συχνών επαναλήψεων.


Ακολουθεί ο πίνακας που υπάρχει ήδη στο site με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.developed & supported by Keystone