Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών

Κάθε χρόνο το φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ οργανώνει και προγραμματίζει ταχύρρυθμα θερινά προγράμματα διάρκειας τριών εβδομάδων για τους μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου, που σκοπό έχουν τόσο την κάλυψη των κενών τους όσο και την προετοιμασία της επόμενης χρονιάς, γεγονός που δίνει απίστευτο πλεονέκτημα στα παιδιά που προπορεύονται της ύλης του σχολείου.


Στο φροντιστήριο Πρίσμα Γνώσης θεωρούμε πως η θερινή προετοιμασία των μαθητών είναι απαραίτητη και δημιουργεί τις απαραίτητες σταθερές βάσεις, στις οποίες θα στηριχθούν για τη φοίτηση στις απαιτητικές συνθήκες.


Για τους παραπάνω λόγους έχουμε καταρτίσει ένα ειδικό πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας για τους μαθητές του Γυμνασίου:


Πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας – Διάρκεια 3 εβδομάδες


developed & supported by Keystone