Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ η προετοιμασία για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ξεκινάει από τη Β´ Λυκείου, συνεχίζεται με τα θερινά μαθήματα διάρκειας 6 εβδομάδων και ολοκληρώνεται με ένα εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων – διαγωνισμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στη Γ´ Λυκείου.


Στο φροντιστήριο μας έχουμε επενδύσει σε εξαιρετικούς συναδέλφους, κατόχους διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων με πολύχρονη εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, μεράκι για τη δουλειά τους και αγάπη για τα παιδιά.


Επιπλέον έχουμε καταρτίσει ένα εντατικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα για όλες τις κατευθύνσεις και σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίων Τεστ και Διαγωνισμάτων διατηρούμε τα παιδιά σε διαρκή μαθησιακή ετοιμότητα. Η ύλη σε όλα τα μαθήματα ολοκληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεων που σε συνδυασμό με τα συχνά διαγωνίσματα δημιουργούν στους μαθητές μας μια υπεροχή και ένα πλεονέκτημα έναντι των συνυποψήφιων συμμαθητών τους.


Για τους παραπάνω λόγους έχουμε καταρτίσει ένα ειδικό πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας για τους μαθητές της Γ´ Λυκείου:


Πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας – Διάρκεια 3 εβδομάδες


developed & supported by Keystone