Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο φροντιστήριο Πρίσμα Γνώσης θεωρούμε πως η θερινή προετοιμασία των μαθητών, που αποφοιτούν από την Α’ Λυκείου είναι απαραίτητη και δημιουργεί τις απαραίτητες σταθερές βάσεις, στις οποίες θα στηριχθούν για τη φοίτηση στις απαιτητικές συνθήκες που δημιουργεί το Λύκειο της νέας εποχής.


Οι απαιτήσεις ολοένα και αυξάνονται. Αφενός η εισαγωγή της τράπεζας θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις, , αφετέρου ο συνυπολογισμός της βαθμολογίας όλων των τάξεων στη διαμόρφωση του συνολικού αριθμού μορίων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που απαιτεί οι μαθητές να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι και σε διαρκή μαθησιακή εγρήγορση.


Σε συνδυασμό με τα προγράμματα προετοιμασίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, που έχουμε καταρτίσει και παρακολουθούν καθόλη την διάρκεια της Β’ Λυκείου, αποτελούν μια συνεπή ακολουθία που εξασφαλίζει την επιτυχία στον στόχο της εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.


Για τους παραπάνω λόγους έχουμε καταρτίσει ένα ειδικό πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας για τους μαθητές της Β´ Λυκείου:


Πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας – Διάρκεια 3 εβδομάδες


developed & supported by Keystone